Paket Karaoke

  • -

Paket Karaoke

Category : Promo Outlet

:: Inul Vizta Solo Square 

  • Senin (Student Day – Gratis Karaoke 1 Jam + 10% F&B)
  • Selasa ( Executive Day – Gratis Karaoke 1 Jam + 10% F&B)
  • Rabu (Comuntity Day – Gratis Karaoke 1 Jam + 10% F&B)